Veckans Andakt

Här nedanför hittar du Veckans Andakt.
Varje söndag publiceras en ny andakt.
I arkivet hittar du dem alla!

FEMTE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 28 april 2013

Luk. 18:9-14

Andakt 18 Femte söndagen i påsktiden :
.

FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 21 april 2013

Matt.25:31-46

Andakt 17 Fjärde söndagen i påsktiden :
.

TREDJE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 14 april 2013

Gal. 5:13-26

Andakt 16 Tredje söndagen i påsktiden :
.

ANDRA SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 7 april 2013

1 Sam. 16:1-7

Andakt 15 Andra söndagen i påsktiden :
.