Veckans Andakt

Här nedanför hittar du Veckans Andakt.
Varje söndag publiceras en ny andakt.
I arkivet hittar du dem alla!

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN 24 feb 2013

Luk. 22:39-53

Andakt 9 andra söndagen i fastan :
.

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN 17 feb 2013

Luk. 22:31-38

Andakt 8 första söndagen i fastan :
.

FASTLAGSSÖNDAGEN

FASTLAGSSÖNDAGEN 10 feb 2013

Luk. 22:24-30

Andakt 7 fastlagssöndagen :
.

KYNDELSMÄSSODAGEN 3 feb 2013

Luk. 19:1-10

Andakt 6 kyndelsmässodagen :
.