Veckans Andakt

Här nedanför hittar du Veckans Andakt.
Varje söndag publiceras en ny andakt.
I arkivet hittar du dem alla!

Om

Hela Bibeln till hela människan – här gräver vi i bibelordet!


Bibelsidan drivs på initiativ av Elias och Sophia Tranefeldt, pastorspar i EFS Karlstad och Sandvikengården.
 
Elias har även en ungdomskonsulenttjänst för EFS Västsverige där arbete med Bibelsidan ingår. Målet är att väcka och bibehålla en god och livslång relation till Bibelordet hos den uppväxande generationen kristna, samt väcka nyfikenhet och intresse hos människor som ännu inte upptäckt rikedomen i Bibeln.
 
Sandvikengårdens Kristna Sommarkommunitet bistår i arbetet med textläsning, musik, andakter, blogg och undervisning.
 
Det är också på Sandvikengården som nästan all undervisning och alla andakter spelas in. Undervisningen sker på evangelisk-luthersk grund med tydlig kärlek och överlåtelse till Guds ord; världens viktigaste och mest lästa bok. I stor kärlek till bibelordet vill vi genom att läsa kontinuerligt och inte hoppa över något, bygga upp en svenskspråkig, gedigen och exegetiskt trovärdig bibelundervisning tillgänglig för alla på nätet. Bibelsidan består av 4 delar som tillsammans försöker hjälpa dig att lägga ditt hjärta hos bibelordet:
 
Undervisningen  – Med Messias (=Jesus) för ögonen försöker vi här lyfta fram sådant som är viktigt och nyttigt att förstå i mötet med bibeltexten. Därför tittar vi på bla grundspråk, översättningar och tillämpningar samt förklarar och fäster bibelordet mot den historiska kontexten. 
 
Andakten – ett sätt för dig att ta en stunds eftertanke kring Ordet och låta det påverka dig och din personlighet till att bli en mer kristuslik lärjunge. I kristen tradition sker detta vanligen och lämpligast genom gudstjänst och i församlingen. Men varje människa är också kallad att ensam söka Herrens ledning genom daglig andakt och bön. Vi önskar att Bibelsidans veckoandakt skall få vara en hjälp i det egna andaktslivet och har fokus på kontemplation och reflektion över bibelordet. Andakterna leds och spelas in av Sandvikengårdens Sommarkommunitet och en ny andakt publiceras varje söndag. 
 
Bloggen – Inspirerar och utmanar till ett bibelcentrerat och bibelpåverkat liv.
 
Frågorna – Kopplat till bloggen finns en interaktiv del där du som följer bibelsidan.se kan diskutera, argumentera och ventilera frågor, tankar och upptäckter kring bibeln. Vi tror att det är den frågande människan som växer i tro och i tillit och vi tror att det är i samtalet med varandra om trosfrågor som svaren hittas, fördjupas och leder till nya, spännande frågor. Bibelsidan har konton på både Twitter, Facebook och Youtube, där du kan prenumerera och följa allt som händer på Bibelsidan.se
 
   
 
Varmt välkommen att också du ta del av Guds ord via denna sida!