Veckans Andakt

Här nedanför hittar du Veckans Andakt.
Varje söndag publiceras en ny andakt.
I arkivet hittar du dem alla!

FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN 21 april 2013

Matt.25:31-46

Andakt 17 Fjärde söndagen i påsktiden :
.